София 1784 
 

Телефонен указател

 

Административно - стопански блок

Административно-стопанския блок включва:

  1. Отдел финансово-счетоводен;
  2. Отдел човешки ресурси;
  3. Отдел Болничен раков регистър, включващ информационно звено, медицинска статистика и регионален раков регистър;
  4. Поддръжка и ремонтна сгради;
  5. Транспортно звено.


Началник Административно-стопански блок: тел.: 02/ 875 20 12
Главен счетоводител: В.Георгиева, тел.: 02/ 875 00 63        

Ръководител отдел Болничен раков регистър: Д-р Мариета Цветанова ПЕТКОВА, тел.02/875 02 25
Експерт по управление на човешките ресурси: Лилия СТОЯНОВА, тел.: 02/ 875 20 16

nachalna1

nachalna2