София 1784 
 

Телефонен указател

 

Административно - стопански блок

Административно-стопанския блок включва:

  • Отдел финансово-счетоводен;
  • Отдел човешки ресурси;
  • Поддръжка и ремонт, телефонна централа, стерилизационна, пералня;
  • Транспортно звено.


Началник Административно-стопански дейности: Никола НИКОЛОВ, тел.: 02/ 875 20 12
Главен счетоводител: Валери БАЙКОВ, тел.: 02/ 875 00 63
Експерт по управление на човешките ресурси: Лилия СТОЯНОВА, тел.: 02/ 875 20 16

nachalna1

nachalna2