София 1784 
 

Телефонен указател

 

Болнична аптека

Дейности, извършвани в аптеката

  • съхраняване;
  • опаковане;
  • контролиране;
  • даване на консултации;
  • отпускане по лекарствени листове на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на болницата.

Персонал

Маг. фарм. Димитринка ТАСКОВА – Управител, тел.: 02/ 974 33 41
Маг. фарм. Милена ЧОЛАКОВА
пом.фарм.Искра АПОСТОЛОВА
пом. фарм. Анка ИВАНОВА
санитар М. КОЛЕВА

nachalna1

nachalna2