София 1784 
 

Телефонен указател

 

Болничен раков регистър

Началник Болничен раков регистър
Д-р Мариета Цветанова ПЕТКОВА

Завършила МУ- гр. Плевен – 1992г.
1992г.- 1997г. – терапевт в ОБНМП към ОРБ „ д-р Ст. Илиев” – гр. Монтана
От 1997г. – 2007г.- ординатор в ИОРРР на ОДОЗС
2001г. – придобита специалност „ Социална медицина”
От 2007г. – началник БРР в СБАЛОЗ

Отделението осигурява на високо професионално ниво:

  • своевременна и качествена информация за диспансерната дейност на болницата чрез поддържане на болничен раков регистър;
  • официалната за страната статистическа информация за онкологичните заболявания на територията на област София-град чрез поддържане на популационен регионален раков регистър.

Популационният регионален раков регистър е част от мрежата на националния раков регистър,член на европейската мрежа на раковите регистри /ENCR/ и работи по стандартите на международната асоциация на раковите регистри /IACR/ към СЗО.