София 1784 
 

Телефонен указател

 

Специализирани кабинети

bonevaД-р Ваня Димитрова БОНЕВА
Началник КДБ

Завършва МУ гр. София през 1995 год.
От 1996 год. работи в ОРБ „Д-р Иван Селимински” гр.Сливен в Спешен медицински център. От 1997 до 2000 год работи в XIV-та поликлиника гр.София, като ординатор-терапевт.
От 2000 до 2003 год. в МЦ гр.Бухово, а от 2006 год. в ОДОЗС гр. София, във вътрешен кабинет на ДКБ.
Началник на КДБ от 2009 год.
Има специалност по Вътрешни болести от 2004 год., специалност по Медицинска онкология 2013 год. и магистратура по Здравен мениджмънт от 2006 год.

I-ви, II-ри, III-ти, IV-ти и V-ти - ВЪТРЕШНИ КАБИНЕТИ - III етаж

 • Диспансерно наблюдение на пациенти с рак (всички локализации) по отношение на вътрешен статус
 • Преценка и контрол на кръвни показатели
 • Прецизиране на общото състояние на пациента и осъществяване на контролните прегледи
 • Мониторинг на туморна активност
 • Изписване на хормонална терапия
 • Изписване на обезболяваща терапия
 • Подготовка на документите на пациенти и представянето им пред Онкологичната комисия на СБАЛОЗ за обсъждане и започване на специфичното им лечение
 • Подготовка и издаване на документи и консултации за явяване пред ТЕЛК
 • Консултации на пациенти насочени от личен лекар или друго лечебно заведение

I-ви, II-ри - ХИРУРГИЧНИ КАБИНЕТИ

 • Първични и вторични прегледи на онкологично болни
 • Профилактични прегледи
 • Диагностични биопсии
 • Аспирационни биопсии
 • Плеврални пункции
 • Коремни пункции
 • Издават се протоколи и консултации за ТЕЛК.

I-ви, II-ри, III-ти - ГИНЕКОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ

В гинекологичните кабинети се извършват следните медицински дейности:

 • Първични и вторични прегледи
 • Профилактични прегледи
 • Цитонамазки
 • Колпоскопии
 • Биопсии
 • Абразии
 • Пункции
 • Електрокоагулации
 • Парацентези

I-ви, II-ри и III- ти - УРОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ С ЦИСТОСКОПНА

В урологичните кабинети се извършват следните медицински дейности:

 • Първични и вторични прегледи 
 • Цистоскопски изследвания
 • Интравезикални апликации на цитостатици - по решение на лекарския колегиум

БРОНХОСКОПИЧЕН КАБИНЕТ С БРОНХОСКОПНА

В бронхоскопския кабинет се извършват следните медицински дейности:

 • Бронхоскопии
 • Вземане на биопсичен материал от бял дроб

ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ СЪС ЗАЛА ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ

 • Фиброгастроскопия
 • Фиброколоноскопия 
 • Интервенционални манипулации
 • Дилатации
 • Полипектомии
 • Ендоскопски мукозни резекции 
 • Аргон плазмена коагулация. 

УНГ КАБИНЕТ -  извършват се следните медицински дейности:

 • Профилактични прегледи
 • Диагностика, вкл. и биопсична дейност, ексцизии, инцизии и др.
 • Лекарствено и оперативно лечение под локална анестезия
 • Диспансеризация и активно наблюдение на пациенти провеждащи и приключили активно лечение
 • Манипулации: венозни и мускулни апликации на лекарствени средства, превръзки, тампонади, поставяне на хранителни сонди и др.
 • Консултативни прегледи

КАБИНЕТ ЗА ПСИХО-СОЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

В кабинетът се оказва емоционална подкрепа на болния и неговите близки, с което се спомага за правилното адаптиране към диагнозата и приемането на предложения от лекуващия екип терапевтичен план.

При болни в терминален стадий се подпомага приспособяването към прогнозата на заболяването.

k1

 

 

    bl3 bl2 bl1

nachalna1

nachalna2