София 1784 
 

Телефонен указател

 

Отделение за образна диагностика

nikolova
Д-р Николина Димитрова НИКОЛОВА

Началник отделение

Завършва медицина в МА, гр. София през 1982г.
Специалист по „Образна диагностика” от 1991г.
Работи като лекар-ординатор в XXII поликлиника гр. София, Първа работническа болница и в СОД „Проф. Д-р Марин Мушмов”, гр. София.
От 1995 до 2010 год работи в Република Тунис.
От 2011 год. заема длъжността началник отделение „Образна диагностика”, след конкурс.
Член на БАР и на БОД.
Участва в научни форуми в България и в чужбина.


Екип
:
Д-р Чобанов, д-р Павлов;
Ст. рентг. лаб.Димитрова;
Рентгенови лаборанти: Георгиева, Христозова, Мутафова. Младенова;
Техн. секретар: Господинова

В отделението се извършват:

Конвенционални рентгенови изследвания
● Компютър - томографски изследвания
● Ехографски изследвания.
●Обособен е сектор за образно изследване на заболяванията на млечната жлеза.

Отделението разполага със следната модерна апаратура:

1. Kомпютърен томограф - 16 срезов, модел "Оptima CT540" на General Electric (GE). Модерен, оптимизиран апарат, щадящ пациентите откъм дозово натоварване и отговарящ на стандартите в областта на образната диагностика. Позволява компютърна томография на всички области на човешкото тяло с възможности за MPR, MIP и 3D реконструкции.

2. Мамограф "Senographe Essential" на General Electric (GE) е водещата дигитална мамографична с-ма на GE Healthcare.

Системата позволява:

• контрастна спектрална мамография
• точно определяне на лезии при оптимално позициониране на пациента
• получаване на 3D образ чрез методът "дигитален томосинтез" на гърдата с минимално дозово натоварване на пациента

3. Графична рентгенова уредба Multix Swing на фирма Siemens.

4.Ехограф Acuzon X 300 на фирма Siemens окомплектован с линеен и секторен трансдюсер.

5. Ехограф Logic P9 на фирма General Electric (GE) окомплектован с линеен, секторен, ендокавитарен и ехокардиографски трансдюсер.

k1

 

 

    bl3 bl2 bl1

nachalna1

nachalna2