„Дружество на професионалистите по здравни грижи“

Дружеството на професионалистите по здравни грижи (ДПЗГ) в „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания”ЕООД, гр. София е учредено на 17.06.2005 г. Ние бяхме сред първите здравни заведения на територията на София-град, сформирали Дружество, след като Парламентът прие Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински...

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания”ЕООД, гр. София обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар-специализант по „Медицинска онкология”

Днес, 29.05.2017 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ ЕООД, гр. София обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар-специализант по „Медицинска онкология”в Отделение по медицинска онкология  на СБАЛОЗ ЕООД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София....

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, гр. София, бул. „Андрей Сахаров”№ 1 На основание чл. 90 от КТ във връзка с чл. 68, ал.1, 3, 4, 6 и 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ обявява конкурс за следните длъжности: 1. Началник „Отделение по медицинска онкология”...

Обява за конкурс за лекар-специализант по клинична специалност „Медицинска онкология“ 2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ   СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ Днес, 05.06.2020г. на основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ „ПРОФ....

СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД – гр. София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по клинична специалност „Нуклеарна медицина“

     Днес, 18.06.2021 г. на основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и  чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД - гр. София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по клинична специалност „Нуклеарна медицина“ в Отделение...

Тържествено честване на професионалния празник 12 май

На 28.04.2017 год. в парк хотел Москва, Регионална колегия на БАПЗГ гр. София организира тържествено честване на професионалния празник 12 май – Международен ден на сестринството и награждаване на най-добрите „Професионалисти по здравни грижи за 2016 година” на регионално ниво. Сред официалните гости на тържеството беше проф. д-р Соня Сергиева...