"Дружество на професионалистите по здравни грижи"
10-godini

Дружеството на професионалистите по здравни грижи (ДПЗГ) в „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания”ЕООД, гр. София е учредено на 17.06.2005 г.

Ние бяхме сред първите здравни заведения на територията на София-град, сформирали Дружество, след като Парламентът прие Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти на 03.06.2005 г.

През своите 10 години и до момента Дружеството развива много богата и разнообразна дейност с вече изградени традиции като:

Води регистър на членовете си;
Организира, координира и регистрира продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи;
Участва активно в мероприятията, организирани от Регионална колегия на БАПЗГ- София-град и БАПЗГ;
Ежегодно във връзка с 12 май – Международен ден на сестринството връчва награда – плакет за „Най-добър професионалист по здравни грижи” на отличили се професионалисти по здравни грижи, работещи в различни отделения на болницата.
Първи председател на дружеството от основаването му до 2008 година е Диана Влаева Иванова (тогава ст.м.с. на КДБ).

В периода 2008 – 2011 функциите на председател изпълнява Мария Иванова Петрова – медицинска сестра в Ендоскопски кабинет на КДБ.

От 2011 година и до момента председател на ДПЗГ в СБАЛОЗ е Цеца Цветкова Попова – медицинска сестра в Урологичен кабинет на КДБ.

Нашите „Най-добри професионалисти по здравни грижи” получават нужното признание не само в болницата.

Те застават редом с колегите от големите болнични заведения в столичния град и са удостоени с награди за своя всеотдаен труд и от ръководството на Регионална колегия на БАПЗГ- София-град.