Отделение по медицинска онкология

Д-р Радослав МАНГАЛДЖИЕВ

Началник на Отделение по медицинска онкология

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 2004-2008 Медицински университет –гр.София Специалност по Медицинска онкология 1997-2003 Медицински университет гр.София Специалност по Кожни и венерически болести 1990-1996 Медицинска академия – гр.София Магистър по медицина ТРУДОВ СТАЖ 2014- до момента СБАЛОЗ София град ,бул. Андрей Сахаров №1, София, 1784, България Началник Отделение по медицинска онкология 2011 – 09.2014 УМБАЛ Ц. Йоанна – ИСУЛ – ул. Бяло море №8, София, Клиника по Мед. онкология последователно – Лекар-ординатор, Главен административен лекар, 1996- 2011 Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар София – град, бул. Андрей Сахаров №1, София, 1784, България последователно – Лекар-ординатор, Началник сектор Дневен стационар по химиотерапия ЧЛЕНСТВА Българско онкологично дружество ( БОД ) Европейската асоциация по химиотерапия (ESMO) Българската асоциация по химиотерапия  

ЕКИП

Д-р Радослав Мангалджиев-Началник отделение

ел.02/975 35 35, вътр.205; 02/9743339

Д-р Румен Антонов - медицински онколог

тел.02/975 35 35,вътр.204

Д-р Мария Чолакова - медицински онколог

тел.02/975 35 35,вътр.215

Д-р Мирослав Николов – лекар

тел.02/975 35 35,вътр.234

Д-р Вероника Радева – лекар

тел.02/975 35 35,вътр.295

Ст м.с. Красимира Данова

тел.02/975 35 35,вътр.255

Мед.сестри

тел.02/975 35 35,вътр.284, 245, 239

Клиничен психолог - Искра Дачева

02/975 35 35, вътр.273.

Отделението по Медицинска онкология е изцяло реновирано. Разполага с 30 болнични легла, разположени в девет стаи.

Три от стаите са пригодени за двама, а останалите шест за четирима пациенти и са оборудвани с модерни болнични легла и самостоятелни санитарни възли. Във всяка стая има телевизор, климатик и достъп до интернет, както и всички условия, нужни за по-бързото възстановяване на пациентите по време на престоя им в лечебното заведение.

В отделението по Медицинска онкология работят лекари с дългогодишен опит в лечението на солидните тумори, които пациентите вече познават. Отделението по медицинска онкология работи във взаимодействие с всички останали звена в болницата и разполага с възможност за отлична образна диагностика и изключително широка гама лабораторни изследвания. Всичко това гарантира качествено лечение на онкологичните заболявания при спокоен болничен престой за нашите пациенти.

Отделението разполага със структура за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой с 18 места (Дневен стационар).
За удобството на пациентите се грижат специално обучени медицински сестри в чудесни битови условия.

Нашите пациенти имат възможност да бъдат лекувани по актуални схеми на лечение не само с регистрираните в страната медикаменти, а и с най-съвременните лекарствени протоколи чрез участие в клинични програми.

В Отделението по Медицинска онкология се приемат и лекуват болни с всички видове солидни злокачествени тумори, като най – голяма честота има рака на млечната жлеза, рака на белия дроб, рака на дебелото и право черво, рака на яйчниците, простатата, тестиса, ендометриума, както и тумори на главата и шията. Отделението разполага с няколко приемно- консултативни кабинета. В тях се извършва консултация и при нужда последваща хоспитализация на пациентите в Отделението, а също така преминават болните, подходящи за дневна противотуморна терапия (т.нар. дневен стационар)

В отделението се извършват:

Дейностите заплащани от НЗОК за здравноосигурените лица са:

Към отделението функционира Клинична онкологична комисия по химиотерапия

Председател: Д-р Мангалджиев

Членове: Д-р Е. Кръстева, Д-р Р. Антонов, Д-р М.Чолакова, д-р В. Бонева, д-р Б. Димитров

Заседанията на комисията се провеждат

от понеделник до четвъртък

от 12:00 до 13:00 ч.

Консултации с лекарите от Отделението по Медицинска онокология се извършват след предварително записване на Регистратурата по химиотерапия.