„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания”ЕООД, гр. София обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар-специализант по „Медицинска онкология”
logo

Днес, 29.05.2017 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ ЕООД, гр. София обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар-специализант по „Медицинска онкология”в Отделение по медицинска онкология  на СБАЛОЗ ЕООД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.
Необходими документи за кандидатстване за длъжността:
1.    Заявление свободен текст;
2.    Автобиография европейски формат;
3.    Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование;
4.    Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера);
5.    Мотивационно писмо.
Срокът за подаване на документите е 2 (две) седмици от датата на публикуване на обявата.
Документи за кандидатстване се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата к-т 200, ет. 2. на адрес: гр.София, бул. „Андрей Сахаров” №1, ж.к. Младост 1 всеки делничен ден от 8.00 до 16.00 часа.
След изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани  конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само  с одобрените по документи кандидати, за да  бъдат поканени на интервю.
С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.