СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРОФ.Д-Р. МАРИН МУШМОВ ЕООД гр.София

ПРИБАВЯНЕ НА ГОДИНИ КЪМ ЖИВОТА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ КЪМ ГОДИНИТЕ НА ХОРАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Предоставяйки им широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в:
Извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика;
Прилагане на най-съвременни терапевтични технологии;
Осигуряване на грижи за пациентите на равнища, съответстващи на европейските стандарти.
СБАЛОЗ ЕООД

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на СБАЛОЗ ЕООД е ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО на: