ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Медицинска онкология

Д-р Стоян МАДЖАРОВ кабинет 305 – началник КДБ

тел.029753535 в.211

 

Завършва МУ-София през 1989 г.

Има придобити три клинични специалности:

 Вътрешни болести през 1995 г., Пневмология и фтизиатрия през 2000 г., Медицинска онкология през 2022 г.

Работил в:

ОРБ „Р. Ангелова“  гр. Перник – III-то Вътрешно отделение с кардиологична насоченост в Интензивен сектор, като ординатор.

УБББ и ГХ „Св. София“ гр. София – КСИТ, като асистент.

УБССЗ и ССХ „ Св. Екатерина“ гр. София – КАРИЛ, като пулмолог консултант.

СБАЛББПФЗ „София град“ гр. София – Пулмологично отделение, като началник отделение.

СБАЛОЗ „София град“ гр. София – КДБ, като началник отделение.

Участва в множество международни конгреси , симпозиуми и специализации в областта на притежаваните три клинични специалности.

Автор и съавтор на множество научни публикации.

Има интереси в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на Вътрешните болести, Пневмологията и фтизиатрията и Медицинската онкология.

Д-р Ваня Бонева – кабинет 308

тел.029753535 в.252

Завършва МУ гр. София през 1995 год.
От 1996 год. работи в ОРБ „Д-р Иван Селимински” гр.Сливен в Спешен медицински център. От 1997 до 2000 год работи в XIV-та поликлиника гр.София, като ординатор-терапевт.
От 2000 до 2003 год. в МЦ гр.Бухово, а от 2006 год. в ОДОЗС гр. София, във вътрешен кабинет на ДКБ.
Началник на КДБ от 2009 год.
Има специалност по Вътрешни болести от 2004 год., специалност по Медицинска онкология 2013 год. и магистратура по Здравен мениджмънт от 2006 год.

Д-р Десислава СТОЕВА – кабинет 307

тел.029753535 в.214

 

Завършва медицина в МУ София.

Специализира вътрешни болести в УМБАЛ“Александровска“ и болница „Cochen“ Париж. От 2011г. е специализант по Медицинска онкология в СБАЛОЗ – София и УСБАЛО – София. от 2014г. е специалист по Медицинска онкология, а от 2018г. по Здравен мениджмънт.

Била е асистент към отделение Медицинска онкология УСБАЛО София, гл.асистент към Клиника по Медицинска онкология УМБАЛ „Царица Йоана“ ИСУЛ и началник отделение по Медицинска онкология в СБАЛОЗ София област.

Членува в БЛС, Българската асоциация по медицинска онкология, ESMO и ASCO.

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ - дейности

Хирургични

Д-р Божин БОЖИНОВ кабинет 204

тел. 029753535 в.262

Завършва медицина в МУ София през 1975г.

През 1983г. придобива специалност по хирургия. До 1986г. работи като хирург в Окръжна болница д-р Ст.Илиев гр. Монтана. 

От 1986г. до 2001г. работи като хирург в градска болница гр. Бенгази Либия

От 2002г. до 2004г. работи като хирург в МБАЛ ЕООД гр. Берковица

От 2004г. е на работа в СБАЛОЗ Проф.д-р.Марин Мушмов ЕООД София като хирург.

Членува в БЛС

Д-р Маргарита ЖИВКОВА – кабинет 205

тел.029753535 в.296

Завършва медицина в МУ София през 1972г.

От 1973г. работи по разпределение в Районна болница Ботевград като ординатор в хирургическо отдление.

През 1974г започва работа във ВМА София в клиника по сърдечно-съдова хирургия. През 1977г. придобива специалност по обща хирургия.

От 1977 до 1981г. работи в клиника по сърдечно-съдова хирургия в Медицинска академия София.

От 1981 до 2009г. работи като хирург в Университетска болница Лозенец.

От 2012г. е на работа в СБАЛОЗ Проф.д-р. Марин Мушмов ЕООД София.

Членува в БЛС.

ХИРУРГИЧНИ КАБИНЕТИ - дейности

Гинекологични

Д-р  Васил БОТЕВ – кабинет 210

тел.029753535 в.279

Завършва медицина  в ПУ Пловдив през 1974

През 1990г. придобива специалност акушерсво и гинекология

През 2000г. придобива специалност медицинска онкология

През 2007г. придобива специалност здравен мениджмънд.

Д-р Елена ТОШЕВА-ЧЕРКЕЗОВА – кабинет 311

тел. 029753535 в.201

Д-р Маргарита КЮРКЧИЕВА – кабинет 315

тел.029753535 в.220

 

 

 

Завършва медицина през 1977г във М А София. Има две специалности.  Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 1988г и  втора специалност по Онкология през 1994г. Работи по разпределение в Акушеро-гинекологично отделение на Районна  болница Иван 
Скендеров  гр.ГоцеДелчев  до 1980г. 
Основният професионалният път и научната кариера са неразривно свързани с  УСБАЛ по Онкология „проф.Иван Черноземски „ гр. София. През 1981 година след конкурс постъпва в СБАЛ по Онкология, където преминава през всички нива на йерархията / ординатор, научен сътрудник III ,II ,степен –гл.асистент/ От 2000 е експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения. Член е на асоциацията по онкогинекология и на международни научни организации ESGO, BUON . Автор и съавтор  в научни статии , публикации и експертни доклади  свързани с гинекологията и онкогинекологията у нас и чужбина. Участие в Световни онкологични конгреси / Будапеща, Хамбург,Делхи /, международни / Генуа,Охрид, София/   Съавтор е на изобретение  за лечение на рани .Преминала е квалификационни курсове по ехография, колпоскопия и деструктивно лечение при пред ракови състояния на шийката на матката. 

Приоритет в професионалната и дейност е  : Диагностика, профилактика, лечение и наблюдение  на онкологичните заболявания на женската полова система.

 

 

ГИНЕКОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ - дейности

Урологични

Доц.д-р. Борис МЛАДЕНОВ – кабинет 206

тел. 029753535 в.298

УРОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ С ЦИСТОСКОПНА - дейности

Бронхоскопичен

БРОНХОСКОПИЧЕН КАБИНЕТ С БРОНХОСКОПНА - дейности

Ендоскопски

ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ СЪС ЗАЛА ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ - дейности

КАБИНЕТ ЗА ПСИХО-СОЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ - дейности

В кабинетът се оказва емоционална подкрепа на болния и неговите близки, с което се спомага за правилното адаптиране към диагнозата и приемането на предложения от лекуващия екип терапевтичен план.

Психо – социална подкрепа на пациенти с онкологични заблявания.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.