За вас пациенти

С решение на Столичния общински съвет от октомври 2022 г. и със съдействието на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания е приета програма за предоставяне на психологическа помощ като форма на палиативна грижа в общинските многопрофилни болници за активно лечение. Инициативата се осъществява в: 

Грижата е достъпна както за тежкоболни пациенти, така и за техните близки. Програмата е отворена за пациенти от целия град, а не само за лекуващите се в общински лечебни заведения.

Идеята е тежкоболните пациенти да имат възможност да се обърнат към психолог, а на пациентите с онкологични заболявания психологическата помощ да се предлага задължително от страна на лекарите. Палиативната грижа и грижата за тежкоболни пациенти не заместват, а единствено допълват стандартната грижа, като така ще се комбинират усилията на широк кръг специалисти в полза на пациента.

Предоставянето на тази психологическа помощ е напълно безплатно и се осъществява по график – всеки ден по четири часа.

Координати на психолозите, предоставящи психологическа помощ като форма на палиативна грижа са:

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД

Втора МБАЛ – София ЕАД

Бойко Ценков Ценков

Четвърта МБАЛ – София ЕАД

Галина Йорданова Аспарухова - Антова

Пета МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД

Женя Димитрова Георгиева

Милена Миткова Николова-Мазгалова

От 25 май 2018 г. в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият Регламент идва с редица изисквания, които СБАЛОЗ прилага и с които може да се запознаете от нашата политика за поверителност и защита на личните данни.

Информация за пациентите относно обработването и защитата на личните данни на територията на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД – гр. София“

1. Болницата има сключен договор със Столична община да извършва срещу финансиране от общината посочените в Приложение 1 медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК, от МЗ, от застрахователни дружества и от специализирани научно -изследователски програми, като спазва утвърдените медицински стандарти, правила за добра медицинска практика, разрешението за осъществяване на лечебна дейност и включените в Приложение 1 указания за плащане.

НЗОК

Болницата има сключен договор с НЗОК за извършване на медицински дейности по:

Здравните дейности по диспансерно наблюдение, финансирани от бюджета на НЗОК се извършват на здравноосигурени пациенти, в обем и честота, регламентирани в Наредба 8 от 03.11.2016 година на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Приложение 18 към чл.22, ал.1

Останалите дейности, които са извън обхвата на горепосочената Наредба се заплащат по ЦЕНОРАЗПИС НА БОЛНИЦАТА.

В болницата се провеждат клинични проучвания в областта на онкологичните заболявания със следните локализации: – млечна жлеза, простата, дебело черво, бял дроб, бъбрек и др.

Желаещите да участват в клиничните проучвания могат да получат допълнителна информация от лекарите, работещи в Отделението по Медицинска онкология.