Ръководство

Управител - Д-р Борислав ДИМИТРОВ

Завършва МУ – София през 1991 г. – специалност „Медицина“. Специалист по „Вътрешни болести“ от 1997 г. и „Онкология“ – 2001 г. и магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – 2009 г. Работи като лекар-ординатор в Общинска болница гр. Своге – 1992-1994 г. От 1994 г. работи в СБАЛОЗ (бивш ОДОЗС-ЕООД, гр.София). През 2002 е назначен след конкурс за Началник ДКБ, а от 2006 г. е Управител на лечебното заведение. Заместник председател на Българската асоциация по медицинска онкология и член на Българското онкологично дружество, ESMO, BUON, PEPS. Участва в международни работни срещи и конгреси в България и чужбина, форуми на експерти по лечението на хронична болка.  

И.Д. Главна мед. сестра – Валя Владова