Клинична лаборатория

Д-р Адриана Матова ЖИТАРСКА

Завършва Медицина през 1992 г. – Медицински Университет София.
Придобита специалност Клинична лаборатория през 1998 г. – Медицински Университет София.
Сегашна позиция – Началник отделение Клинична лаборатория.
Член на Дружеството по Клинична лаборатория.

ЕКИП

Д-р П.Борисова

Д-р М. Денев

И.д ст.мед. лаборант: В.Копчева

Мед. лаборанти: К.Аврамова, М.Маркова, Е.Димитрова

Биолози: К.Коева, Г.Георгиева

Хистол. лаборант: Димитрова

Санитар:Александрова

Диагностични дейности извършвани в клиничната лаборатория:

Безопасността на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба/затворена система за вземане на кръв/ при стриктно спазване на хигиенните правила.

В цитологичната лаборатория се извършват следните медицински дейности:

Хистологични изследвания на тъкани от оперативно отстранени тумори с различна локализация, ТАБ, щипкови биопсии при бронхо-, гастро-, ентеро-, артро, колпоскопии; интраоперативни гефрирни изследвания.